Проектиране

Проектиране на сгради и съоръжения

От момента на създаването си "Аркада 22" ООД е реализирала над 250 000 квадратни метра в жилищни, административни и офис сгради, хотели, търговски и промишлени съоръжениея и сгради със смесено предназначение, множество пристройки и надстройки на съществуващи сгради, укрепвания и реконструкции в различни квартали на София, Варна, Банско, Пловдив и Стара Загора.

В проектиране на сгради и метални съоръжения Аркада-22 работи в успешно сътрудничество с доказали се архитекти и инженери в областта на строителството. Прилагаме съвременни архитектурни програмни продукти, което ни дава възможност в оптимални срокове да осигуряваме на своите клиенти качествен краен продукт, отговарящ на действащите нормативни документи. Залагаме на професионализма в работата, коректността и  високото качество за изготвените проекти.

Въз основа на натрупания опит са създадени множество контакти:

  • с проектанти на специфични технологични решения;
  • с доставчици на съвременни високотехнологични материали;
  • с подизпълнители на конкретни строителни и технически операции.

Това дава възможност на “АРКАДА-22” ООД да предлага на iнвеститора най–удачните решения за всеки конкретен случай, като  с натрупания опит и качеството на изпълнение на договореностите дружеството се доказва като желан партньор на строителните и инвестиционни компании. Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на “АРКАДА-22” ООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме продукти и услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.