Метална конструкция за телекомуникационни устройства