Проектиране

Проектиране на сгради и съоръжения

От създаването си до сега АРКАДА-22” ООД е реализирала повече от 250 000 m2  - жилищни сгради, административни и  офис сгради, хотели и вилни селища, търговски и промишлени сгради  и сгради със смесено предназначение, множество пристройки и надстройки на съществуващи сгради, укрепвания и реконструкции в различни квартали на столицата, Варна, Банско, Пловдив и Стара Загора.

Работим в успешно сътрудничество с доказали се архитекти и инженери в областта на строителството. Прилагаме съвременни програмни продукти, което ни дава възможност в оптимални срокове да осигуряваме на своите клиенти качествен краен продукт, отговарящ на действащите нормативни документи. Залагаме на професионализма в работата, коректността и  високото качество за изготвените проекти.

Въз основа на натрупания опит са създадени множество контакти:

- с проектанти на специфични технологични решения;

- с доставчици на съвременни високотехнологични материали;

- с подизпълнители на конкретни строителни и технически операции.

Това дава възможност на “АРКАДА-22” ООД да предлага на Инвеститора най – удачните решения за всеки конкретен случай, като  с натрупания опит и качеството на изпълнение на договореностите дружеството се доказва като желан партньор на строителните и инвестиционни компании. Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на “АРКАДА-22” ООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме продукти и услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.