Контакти

Производствена база метални изделия и офис:
 
 1532, София, с. Казичене,
 Индустриална зона "Казичене - Запад"
 до сградата на ТАЛ Инженеринг ООД
 тел./факс: 02 / 889 10 47
 e-mail: arkada22@abv.bg;
            office@arkada22.com
 www.arkada22.com
 
 Метални изделия:
 
 инж. Йордан Николов Караколев
 мобилен телефон: 0899 901 301
 e-mail: j.karakolev@arkada22.com
 
 Проектиране на сгради и съоръжения:
 
 инж. Михаил Николов Караколев
 мобилен телефон: 0899 901 300
 e-mail: m.karakolev@arkada22.com